سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-8989HD PRIME
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 46 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-8989HD VEGA
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 145 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-8989HD
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 73 بار | پاسخ: 3

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-1515HD
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 44 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-6969HD PRIME
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 36 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-6969HD
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 34 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-1515HD(NEW)
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 34 بار | پاسخ: 3

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-1515HD PRIME
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 36 بار | پاسخ: 3

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090HD HYPER
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 29 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090 HD VEGA
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 37 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090HD
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 33 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090HD NEW
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 28 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090HD SUPER
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 32 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090HD PRIME
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: SR-1515HD|SR-6969HD|SR-2090HD|SR-8989HD | مشاهده: 40 بار | پاسخ: 2

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی چهارشنبه 30 مراد-{لیگ قهرمانان یوفا}چهارشنبه30 مراد 1398
نويسنده آخرين پست: nakhoda | شروع کننده موضوع: nakhoda | انجمن: بخش اعلام برنامه های کانالهای فیلم ورقابتهای ورزشی | مشاهده: 2 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی دوشنبه 28 مرداد - 1398
نويسنده آخرين پست: nakhoda | شروع کننده موضوع: nakhoda | انجمن: بخش اعلام برنامه های کانالهای فیلم ورقابتهای ورزشی | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی یکشنبه 27 مرداد - 1398
نويسنده آخرين پست: nakhoda | شروع کننده موضوع: nakhoda | انجمن: بخش اعلام برنامه های کانالهای فیلم ورقابتهای ورزشی | مشاهده: 2 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی شنبه 26 مرداد - 1398
نويسنده آخرين پست: nakhoda | شروع کننده موضوع: nakhoda | انجمن: بخش اعلام برنامه های کانالهای فیلم ورقابتهای ورزشی | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

اختصاصی :مشخصات دریافت شبکه معروف zdf در ماهواره آسترا در مدار 19 درجه شرقی برای ساکنین اروپا
نويسنده آخرين پست: nakhoda | شروع کننده موضوع: nakhoda | انجمن: فركانسها - خبرها و مطالب كانالهاي ماهواره | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

اخبار کانالهای فارسی زبان در این تاپیک
نويسنده آخرين پست: nakhoda | شروع کننده موضوع: Info3at | انجمن: تالار كانال هاي فارسي زبان | مشاهده: 237891 بار | پاسخ: 7497

Reload | Speed Up | Speed Down | Stop | Reverse