فروش اکانت جی شیر

آخرين پست هاي تالار
اطلاعیهفروش اکانت جیشیر، (Gshare.ir) با کيفيت ترین اکانت و ارزان ترین و مطمئن ترین و تنها اکانت رسمی دنیا
باز کردن کلیه کانالها درتمامی جهات 3d-hd
برای خرید فقط و فقط از سایت اصلی شرکت اقدام فرمایید. شرکت جیشیر (Gshare.ir) جز در سایت رسمی که تبلیغاتش را در سایت میبینید ، هیچ سایت دیگری ندارد
آدرس سایت رسمی شرکت : WWW.GSHARE.IR
شرکت جیشیر(Gshare.ir) اکانت های زیر یک سال ندارد
مواظب سایتهای کلاه بردار باشید


شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :lalala:
  Lalala
  Lalala
 • :60:
  60
  60
 • :pop2:
  Pop2
  Pop2
 • :112:
  112
  112
 • :yell:
  Yell
  Yell
 • :spy:
  Spy
  Spy
 • :canada:
  Canada
  Canada
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :28:
  28
  28
 • :hippie:
  Hippie
  Hippie
 • :49:
  49
  49
 • :ohwell:
  Ohwell
  Ohwell
 • :101:
  101
  101
 • :violin:
  Violin
  Violin
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :bolt:
  Bolt
  Bolt
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :17:
  17
  17
 • :38:
  38
  38
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :70:
  70
  70
 • :rant:
  Rant
  Rant
 • :baby:
  Baby
  Baby
 • :couch2:
  Couch2
  Couch2
 • :6:
  6
  6
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :59:
  59
  59
 • :playball:
  Playball
  Playball
 • :111:
  111
  111
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :spit:
  Spit
  Spit
 • :caked:
  Caked
  Caked
 • :faint2:
  Faint2
  Faint2
 • :27:
  27
  27
 • :high5:
  High5
  High5
 • :48:
  48
  48
 • :nono:
  Nono
  Nono
 • :100:
  100
  100
 • :usa2:
  Usa2
  Usa2
 • :second:
  Second
  Second
 • :boink:
  Boink
  Boink
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :16:
  16
  16
 • :37:
  37
  37
 • :love:
  Love
  Love
 • :69:
  69
  69
 • :ranger:
  Ranger
  Ranger
 • :attention:
  Attention
  Attention
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :5:
  5
  5
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :kev:
  Kev
  Kev
 • :58:
  58
  58
 • :plane:
  Plane
  Plane
 • :110:
  110
  110
 • :wof:
  Wof
  Wof
 • :spider:
  Spider
  Spider
 • :bump2:
  Bump2
  Bump2
 • :faint:
  Faint
  Faint
 • :26:
  26
  26
 • :help:
  Help
  Help
 • :47:
  47
  47
 • :noidea:
  Noidea
  Noidea
 • :79:
  79
  79
 • :usa:
  Usa
  Usa
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :director:
  Director
  Director
 • :15:
  15
  15
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :68:
  68
  68
 • :rain:
  Rain
  Rain
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :tinfoil3:
  Tinfoil3
  Tinfoil3
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :4:
  4
  4
 • :focus:
  Focus
  Focus
 • :36:
  36
  36
 • :juggle:
  Juggle
  Juggle
 • :57:
  57
  57
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :109:
  109
  109
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :bump:
  Bump
  Bump
 • :eyebrows:
  Eyebrows
  Eyebrows
 • :25:
  25
  25
 • :heh:
  Heh
  Heh
 • :46:
  46
  46
 • :nod:
  Nod
  Nod
 • :78:
  78
  78
 • :typing:
  Typing
  Typing
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :blabla:
  Blabla
  Blabla
 • :der:
  Der
  Der
 • :14:
  14
  14
 • :loco:
  Loco
  Loco
 • :67:
  67
  67
 • :puke:
  Puke
  Puke
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :closed_2:
  Closed 2
  Closed 2
 • :3:
  3
  3
 • :flypig:
  Flypig
  Flypig
 • :35:
  35
  35
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :56:
  56
  56
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :108:
  108
  108
 • :whoo:
  Whoo
  Whoo
 • :smow:
  Smow
  Smow
 • :brushteeth:
  Brushteeth
  Brushteeth
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :24:
  24
  24
 • :hat:
  Hat
  Hat
 • :45:
  45
  45
 • :nerd:
  Nerd
  Nerd
 • :77:
  77
  77
 • :twitch:
  Twitch
  Twitch
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :biggrin1:
  Biggrin1
  Biggrin1
 • :decision:
  Decision
  Decision
 • :13:
  13
  13
 • :lock1:
  Lock1
  Lock1
 • :66:
  66
  66
 • :preggers:
  Preggers
  Preggers
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :third:
  Third
  Third
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :2:
  2
  2
 • :flock:
  Flock
  Flock
 • :34:
  34
  34
 • :israel:
  Israel
  Israel
 • :55:
  55
  55
 • :phone:
  Phone
  Phone
 • :107:
  107
  107
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :smokin:
  Smokin
  Smokin
 • :brick:
  Brick
  Brick
 • :emptybath:
  Emptybath
  Emptybath
 • :23:
  23
  23
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :44:
  44
  44
 • :music:
  Music
  Music
 • :76:
  76
  76
 • :tsk:
  Tsk
  Tsk
 • :roll:
  Roll
  Roll
 • :behindsofa:
  Behindsofa
  Behindsofa
 • :deadhorse:
  Deadhorse
  Deadhorse
 • :12:
  12
  12
 • :llama:
  Llama
  Llama
 • :65:
  65
  65
 • :pray2:
  Pray2
  Pray2
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :tea:
  Tea
  Tea
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :1:
  1
  1
 • :flame:
  Flame
  Flame
 • :33:
  33
  33
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :54:
  54
  54
 • :peep:
  Peep
  Peep
 • :106:
  106
  106
 • :whip:
  Whip
  Whip
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :embarassed:
  Embarassed
  Embarassed
 • :22:
  22
  22
 • :hand:
  Hand
  Hand
 • :43:
  43
  43
 • :mullet:
  Mullet
  Mullet
 • :75:
  75
  75
 • :tongue1:
  Tongue1
  Tongue1
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :becky:
  Becky
  Becky
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :11:
  11
  11
 • :lie:
  Lie
  Lie
 • :64:
  64
  64
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :target:
  Target
  Target
 • :cheer2:
  Cheer2
  Cheer2
 • :fish2:
  Fish2
  Fish2
 • :32:
  32
  32
 • :hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :53:
  53
  53
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :105:
  105
  105
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :smash:
  Smash
  Smash
 • :bowl:
  Bowl
  Bowl
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :21:
  21
  21
 • :42:
  42
  42
 • :moony:
  Moony
  Moony
 • :74:
  74
  74
 • :rockon:
  Rockon
  Rockon
 • :bathbaby:
  Bathbaby
  Bathbaby
 • :Cry:
  Cry
  Cry
 • :10:
  10
  10
 • :hail:
  Hail
  Hail
 • :lever:
  Lever
  Lever
 • :63:
  63
  63
 • :pout:
  Pout
  Pout
 • :115:
  115
  115
 • :yuck:
  Yuck
  Yuck
 • :tape2:
  Tape2
  Tape2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :fish:
  Fish
  Fish
 • :31:
  31
  31
 • :humble:
  Humble
  Humble
 • :52:
  52
  52
 • :party:
  Party
  Party
 • :104:
  104
  104
 • :wave:
  Wave
  Wave
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bounce:
  Bounce
  Bounce
 • :ear:
  Ear
  Ear
 • :20:
  20
  20
 • :41:
  41
  41
 • :mod:
  Mod
  Mod
 • :73:
  73
  73
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :banplease:
  Banplease
  Banplease
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :9:
  9
  9
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :62:
  62
  62
 • :pound:
  Pound
  Pound
 • :114:
  114
  114
 • :yo:
  Yo
  Yo
 • :tape:
  Tape
  Tape
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :first:
  First
  First
 • :30:
  30
  30
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :51:
  51
  51
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :103:
  103
  103
 • :washing:
  Washing
  Washing
 • :sing:
  Sing
  Sing
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :drum:
  Drum
  Drum
 • :19:
  19
  19
 • :40:
  40
  40
 • :mmph:
  Mmph
  Mmph
 • :72:
  72
  72
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :croc:
  Croc
  Croc
 • :8:
  8
  8
 • :gossip:
  Gossip
  Gossip
 • :laser:
  Laser
  Laser
 • :61:
  61
  61
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :113:
  113
  113
 • :yield:
  Yield
  Yield
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :car:
  Car
  Car
 • :fencing:
  Fencing
  Fencing
 • :29:
  29
  29
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :50:
  50
  50
 • :painkiller:
  Painkiller
  Painkiller
 • :102:
  102
  102
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :boom:
  Boom
  Boom
 • :drama:
  Drama
  Drama
 • :18:
  18
  18
 • :39:
  39
  39
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :71:
  71
  71
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :ballchain:
  Ballchain
  Ballchain
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :7:
  7
  7
 • :frusty:
  Frusty
  Frusty