فروش اکانت جی شیر

آخرين پست هاي تالار
اطلاعیهفروش اکانت جیشیر، (Gshare.ir) با کيفيت ترین اکانت و ارزان ترین و مطمئن ترین و تنها اکانت رسمی دنیا
باز کردن کلیه کانالها درتمامی جهات 3d-hd
برای خرید فقط و فقط از سایت اصلی شرکت اقدام فرمایید. شرکت جیشیر (Gshare.ir) جز در سایت رسمی که تبلیغاتش را در سایت میبینید ، هیچ سایت دیگری ندارد
آدرس سایت رسمی شرکت : WWW.GSHARE.IR
شرکت جیشیر(Gshare.ir) اکانت های زیر یک سال ندارد
مواظب سایتهای کلاه بردار باشید


شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :moony:
  Moony
  Moony
 • :74:
  74
  74
 • :rockon:
  Rockon
  Rockon
 • :bathbaby:
  Bathbaby
  Bathbaby
 • :Cry:
  Cry
  Cry
 • :10:
  10
  10
 • :hail:
  Hail
  Hail
 • :42:
  42
  42
 • :pout:
  Pout
  Pout
 • :115:
  115
  115
 • :tape2:
  Tape2
  Tape2
 • :censored:
  Censored
  Censored
 • :yawn:
  Yawn
  Yawn
 • :fish:
  Fish
  Fish
 • :31:
  31
  31
 • :lever:
  Lever
  Lever
 • :63:
  63
  63
 • :party:
  Party
  Party
 • :104:
  104
  104
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :bounce:
  Bounce
  Bounce
 • :usa2:
  Usa2
  Usa2
 • :ear:
  Ear
  Ear
 • :20:
  20
  20
 • :humble:
  Humble
  Humble
 • :52:
  52
  52
 • :mod:
  Mod
  Mod
 • :73:
  73
  73
 • :rip:
  Rip
  Rip
 • :banplease:
  Banplease
  Banplease
 • :crutch:
  Crutch
  Crutch
 • :9:
  9
  9
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :41:
  41
  41
 • :pound:
  Pound
  Pound
 • :114:
  114
  114
 • :tape:
  Tape
  Tape
 • :cell:
  Cell
  Cell
 • :wof:
  Wof
  Wof
 • :first:
  First
  First
 • :30:
  30
  30
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :62:
  62
  62
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :103:
  103
  103
 • :sing:
  Sing
  Sing
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :usa:
  Usa
  Usa
 • :drum:
  Drum
  Drum
 • :19:
  19
  19
 • :hug:
  Hug
  Hug
 • :51:
  51
  51
 • :72:
  72
  72
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :ban:
  Ban
  Ban
 • :croc:
  Croc
  Croc
 • :8:
  8
  8
 • :gossip:
  Gossip
  Gossip
 • :40:
  40
  40
 • :mmph:
  Mmph
  Mmph
 • :popcorn:
  Popcorn
  Popcorn
 • :113:
  113
  113
 • :suspicious:
  Suspicious
  Suspicious
 • :car:
  Car
  Car
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :fencing:
  Fencing
  Fencing
 • :29:
  29
  29
 • :laser:
  Laser
  Laser
 • :61:
  61
  61
 • :painkiller:
  Painkiller
  Painkiller
 • :102:
  102
  102
 • :sick:
  Sick
  Sick
 • :boom:
  Boom
  Boom
 • :typing:
  Typing
  Typing
 • :drama:
  Drama
  Drama
 • :18:
  18
  18
 • :horn:
  Horn
  Horn
 • :50:
  50
  50
 • :71:
  71
  71
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :ballchain:
  Ballchain
  Ballchain
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :7:
  7
  7
 • :frusty:
  Frusty
  Frusty
 • :39:
  39
  39
 • :madgrin:
  Madgrin
  Madgrin
 • :pop2:
  Pop2
  Pop2
 • :112:
  112
  112
 • :spy:
  Spy
  Spy
 • :canada:
  Canada
  Canada
 • :whoo:
  Whoo
  Whoo
 • :fear:
  Fear
  Fear
 • :28:
  28
  28
 • :lalala:
  Lalala
  Lalala
 • :60:
  60
  60
 • :ohwell:
  Ohwell
  Ohwell
 • :101:
  101
  101
 • :shocked:
  Shocked
  Shocked
 • :bolt:
  Bolt
  Bolt
 • :twitch:
  Twitch
  Twitch
 • :doh:
  Doh
  Doh
 • :17:
  17
  17
 • :hippie:
  Hippie
  Hippie
 • :49:
  49
  49
 • :70:
  70
  70
 • :rant:
  Rant
  Rant
 • :baby:
  Baby
  Baby
 • :couch2:
  Couch2
  Couch2
 • :6:
  6
  6
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :38:
  38
  38
 • :mad2:
  Mad2
  Mad2
 • :playball:
  Playball
  Playball
 • :111:
  111
  111
 • :spit:
  Spit
  Spit
 • :caked:
  Caked
  Caked
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :faint2:
  Faint2
  Faint2
 • :27:
  27
  27
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :59:
  59
  59
 • :nono:
  Nono
  Nono
 • :100:
  100
  100
 • :second:
  Second
  Second
 • :boink:
  Boink
  Boink
 • :tsk:
  Tsk
  Tsk
 • :dizzy:
  Dizzy
  Dizzy
 • :16:
  16
  16
 • :high5:
  High5
  High5
 • :48:
  48
  48
 • :69:
  69
  69
 • :ranger:
  Ranger
  Ranger
 • :attention:
  Attention
  Attention
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :5:
  5
  5
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :37:
  37
  37
 • :love:
  Love
  Love
 • :plane:
  Plane
  Plane
 • :110:
  110
  110
 • :spider:
  Spider
  Spider
 • :bump2:
  Bump2
  Bump2
 • :whip:
  Whip
  Whip
 • :faint:
  Faint
  Faint
 • :26:
  26
  26
 • :kev:
  Kev
  Kev
 • :58:
  58
  58
 • :noidea:
  Noidea
  Noidea
 • :79:
  79
  79
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :blah:
  Blah
  Blah
 • :tongue1:
  Tongue1
  Tongue1
 • :director:
  Director
  Director
 • :15:
  15
  15
 • :help:
  Help
  Help
 • :47:
  47
  47
 • :68:
  68
  68
 • :rain:
  Rain
  Rain
 • :argue:
  Argue
  Argue
 • :tinfoil3:
  Tinfoil3
  Tinfoil3
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :4:
  4
  4
 • :focus:
  Focus
  Focus
 • :36:
  36
  36
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :pizza:
  Pizza
  Pizza
 • :109:
  109
  109
 • :sorry:
  Sorry
  Sorry
 • :bump:
  Bump
  Bump
 • :welcome:
  Welcome
  Welcome
 • :eyebrows:
  Eyebrows
  Eyebrows
 • :25:
  25
  25
 • :juggle:
  Juggle
  Juggle
 • :57:
  57
  57
 • :nod:
  Nod
  Nod
 • :78:
  78
  78
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :blabla:
  Blabla
  Blabla
 • :der:
  Der
  Der
 • :14:
  14
  14
 • :heh:
  Heh
  Heh
 • :46:
  46
  46
 • :67:
  67
  67
 • :puke:
  Puke
  Puke
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :thumb:
  Thumb
  Thumb
 • :closed_2:
  Closed 2
  Closed 2
 • :3:
  3
  3
 • :yuck:
  Yuck
  Yuck
 • :flypig:
  Flypig
  Flypig
 • :35:
  35
  35
 • :loco:
  Loco
  Loco
 • :photo:
  Photo
  Photo
 • :108:
  108
  108
 • :smow:
  Smow
  Smow
 • :brushteeth:
  Brushteeth
  Brushteeth
 • :wave:
  Wave
  Wave
 • :evil:
  Evil
  Evil
 • :24:
  24
  24
 • :jaw:
  Jaw
  Jaw
 • :56:
  56
  56
 • :nerd:
  Nerd
  Nerd
 • :77:
  77
  77
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :biggrin1:
  Biggrin1
  Biggrin1
 • :decision:
  Decision
  Decision
 • :13:
  13
  13
 • :hat:
  Hat
  Hat
 • :45:
  45
  45
 • :preggers:
  Preggers
  Preggers
 • :amen:
  Amen
  Amen
 • :third:
  Third
  Third
 • :clock:
  Clock
  Clock
 • :2:
  2
  2
 • :yo:
  Yo
  Yo
 • :flock:
  Flock
  Flock
 • :34:
  34
  34
 • :lock1:
  Lock1
  Lock1
 • :66:
  66
  66
 • :phone:
  Phone
  Phone
 • :107:
  107
  107
 • :smokin:
  Smokin
  Smokin
 • :brick:
  Brick
  Brick
 • :washing:
  Washing
  Washing
 • :emptybath:
  Emptybath
  Emptybath
 • :23:
  23
  23
 • :israel:
  Israel
  Israel
 • :55:
  55
  55
 • :music:
  Music
  Music
 • :76:
  76
  76
 • :roll:
  Roll
  Roll
 • :behindsofa:
  Behindsofa
  Behindsofa
 • :deadhorse:
  Deadhorse
  Deadhorse
 • :12:
  12
  12
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :44:
  44
  44
 • :pray2:
  Pray2
  Pray2
 • :alien:
  Alien
  Alien
 • :tea:
  Tea
  Tea
 • :clap2:
  Clap2
  Clap2
 • :1:
  1
  1
 • :yield:
  Yield
  Yield
 • :flame:
  Flame
  Flame
 • :33:
  33
  33
 • :llama:
  Llama
  Llama
 • :65:
  65
  65
 • :peep:
  Peep
  Peep
 • :106:
  106
  106
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :wacko:
  Wacko
  Wacko
 • :embarassed:
  Embarassed
  Embarassed
 • :22:
  22
  22
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :54:
  54
  54
 • :mullet:
  Mullet
  Mullet
 • :75:
  75
  75
 • :rofl:
  Rofl
  Rofl
 • :becky:
  Becky
  Becky
 • :dance:
  Dance
  Dance
 • :11:
  11
  11
 • :hand:
  Hand
  Hand
 • :43:
  43
  43
 • :pray:
  Pray
  Pray
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :target:
  Target
  Target
 • :cheer2:
  Cheer2
  Cheer2
 • :yell:
  Yell
  Yell
 • :fish2:
  Fish2
  Fish2
 • :32:
  32
  32
 • :lie:
  Lie
  Lie
 • :64:
  64
  64
 • :peace:
  Peace
  Peace
 • :105:
  105
  105
 • :smash:
  Smash
  Smash
 • :bowl:
  Bowl
  Bowl
 • :violin:
  Violin
  Violin
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :21:
  21
  21
 • :hungry:
  Hungry
  Hungry
 • :53:
  53
  53